Στήριγμα μονάδας βίντεο

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S601A Λειτουργία TV
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα μονάδας βίντεο
1
 i  65 15 6 945 074
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Λειτουργία TV S601A όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

1

750 g

1.7 lb

12,18 
1
 i  65 15 6 945 074
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Λειτουργία TV S601A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

να Σεπ '09 1

750 g

1.7 lb

12,18 
Στήριγμα μονάδας TV
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Λειτουργία TV S601A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

1
 i  65 15 9 176 373
από Σεπ '09 1

300 g

0.7 lb

14,71 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
2
 i  61 13 1 372 033

M5

2
0,55 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 11 9 905 710

M5

να Μαϊ '06 2
0,14 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 12 9 906 048

M5

2
0,49 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 902 932

M5X14

2
0,26 
Μονάδα βίντεο / μονάδα TV

← Μονάδα βίντεο / μονάδα TV

Οδικός χάρτης πλοήγησης DVD SA609

Οδικός χάρτης πλοήγησης DVD SA609 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.