Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων

BMW 118i E87N 5-doors Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S662A Ραδιόφωνο BMW Business CD
S663A Ραδιόφωνο BMW Professional
S667A Ραδιόφωνο BMW Audio
S8TFA Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ταινία γείωσης πίσω καπό αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Business CD S662A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Audio S667A ναί

1
 i  61 12 6 964 583
1

10 g

0.35 oz

16,88 
Ταινία γείωσης πίσω καπό δεξιά
1
 i  61 12 6 964 582
1

10 g

0.35 oz

16,88 
Προστατευτικό κάλυμμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Business CD S662A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Audio S667A ναί

2
 i  61 13 6 951 081
1
0,34 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M5X7
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Business CD S662A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Audio S667A ναί

3
 i  07 11 9 905 267

U1-8.8 ZNNIV SI

1
0,61 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Business CD S662A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Audio S667A ναί

4
 i  07 12 9 904 319

AM5-8-ZNNIV SI

2
0,31 
Ταινιοειδές καλώδιο CAS
5
 i  61 12 6 960 259
1

40 g

1.41 oz

16,41 
Καλώδιο προσαρμογής εσωτερικού φωτός
7
 i  61 12 6 955 406

X10293

1

10 g

0.35 oz

4,64 
Repair cable, pulse generator
8
 i  61 12 9 151 113

ABS

X

10 g

0.35 oz

8,69 
Καλωδίωση προσαρμογ. συστ.προστασ.πεζών
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών S8TFA ναί

9
 i  61 12 9 274 697
1

30 g

1.06 oz

15,46 
Καλώδιο προϊόν με το μέτρο

← Καλώδιο προϊόν με το μέτρο

Σετ καλωδίων κάθισμα

Σετ καλωδίων κάθισμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.