Ηλεκτρονικό ημερολόγιο οχήματος

BMW 118i E87N 5-doors Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα

Προσοχή: Οι οδηγίες τοποθέτησης (EBA) δεν Περιλαμβάνονται στο σετ μεταγενέστερης Τοποθέτησης. Οι τρέχουσες ενημερωμένες οδηγίες EBA Πρέπει να εκτυπώνονται από το Aftersales Assistance Portal (ASAP) Και να παραδίδονται στον πελάτη.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ημερολόγιο οχήματος ηλεκτρονικό
+Πληροφορίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γνωστοποιήστε στον πελάτη πριν 

Την αγορά / την τοποθέτηση τις 

Υποδείξεις σχετικά με την προστασία 

Δεδομένων (π.χ. στην προϊοντική 

Πληροφόρηση, στις οδηγίες χειρισμού). 

 

 

1
 i  62 20 2 223 761
• L
1

320 g

0.7 lb

865,55 
Memory unit
2
 i  62 20 0 441 109
+Πληροφορίες
Απαιτείται μόνο για αντικατάσταση: Der Betrieb von mehreren Speichereinheiten mit gleicher ID ist Nicht Möglich. Zur Bestellung ist die Angabe der ID- Nummer (siehe PC-Software) notwendig.
• L

TRIPLOG

1

20 g

0.71 oz

132,73 
Ausleseeinheit
3
 i  62 20 0 445 457
• L

USB

1

14 g

0.49 oz

88,42 
Σετ επισκευής ηλεκτρον. ημερολογ.οχήματ.
4
 i  62 20 2 155 452
+Πληροφορίες
Nur verwendbar mit 0 427 540 und 0 443 086.
• L
1

115 g

0.3 lb

116,81 
Κεραία GPS
+Πληροφορίες

Απαιτείται μόνο για αντικατάσταση 

 

Όχι κατάλλ. για το σετ 62 20 2 223 761 

 

5
 i  65 90 2 220 228
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

78 g

0.2 lb

200,86 
Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.απενεργοπ.αερόσ.συνοδ.

← Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.απενεργοπ.αερόσ.συνοδ.

Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. BMW Online

Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. BMW Online →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.