Επιμέρους εξαρτήματα κεραία οροφής

BMW 118i E87N 5-doors Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L807A Έκδοση χώρας Ιαπωνία
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S633A Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business
S640A Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ.
S644A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth
S646A Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία
S654A Δέκτης DAB
S662A Ραδιόφωνο BMW Business CD
S663A Ραδιόφωνο BMW Professional
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση κεραίας
1
 i  65 20 6 925 356
1

130 g

0.3 lb

37,96 
1
 i  65 20 9 141 051
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

1

140 g

0.3 lb

36,90 
1
 i  65 20 9 141 050
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1

160 g

0.4 lb

127,05 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 925 359
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1

170 g

0.4 lb

79,23 
1
 i  65 20 6 929 720
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

150 g

0.3 lb

42,21 
1
 i  65 20 6 929 720
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

150 g

0.3 lb

42,21 
Ράβδος κεραίας
2
 i  65 20 6 930 350
1

40 g

1.41 oz

16,65 
2
 i  65 20 6 930 294
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A ναί

Ή 

Δέκτης DAB S654A ναί

1

30 g

1.06 oz

21,31 
Στήριγμα βάσης κεραίας
3
 i  65 20 6 929 491
1

40 g

1.41 oz

7,95 
Ενισχυτής κεραίας διαφορικής λήψης
4
 i  65 20 6 958 901

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

να Μαρ '09 1

80 g

0.2 lb

16,99 
4
 i  65 20 9 204 422
1

90 g

0.2 lb

192,12 
4
 i  65 20 6 958 900

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Business CD S662A ναί

Ή 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

να Μαρ '09 1

80 g

0.2 lb

83,86 
4
 i  65 20 9 204 421
1

90 g

0.2 lb

192,12 
Πώμα στεγανοποίησης
5
 i  51 71 8 110 199

D=12MM

1
0,31 
Ενισχυτής κεραίας DAB — III
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Δέκτης DAB S654A ναί

6
 i  65 20 9 110 971
από Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

92,21 
Λαμαρινόβιδα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Δέκτης DAB S654A ναί

7
 i  07 14 6 961 863

ISA M5X12

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '06 να Ιουλ '07 2
0,11 
7
 i  07 14 9 158 177

ISA M5X12

από Σεπ '06 2
0,42 
Ενισχυτής κεραίας DAB — L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Δέκτης DAB S654A ναί

8
 i  65 20 9 110 973
από Σεπ '06 1

40 g

1.41 oz

92,21 
Κεραία τηλεφώνου με στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

9
 i  65 20 9 225 185
1

170 g

0.4 lb

42,86 
Ενισχυτής HiFi Prof. / Harman Kardon

← Ενισχυτής HiFi Prof. / Harman Kardon

Ραβδοειδής κεραία SPORT

Ραβδοειδής κεραία SPORT →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.