Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

BMW 116d E87N 5-doors Ευρώπη N47

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φορέας κιβωτίου ταχυτήτων
1
 i  22 31 6 797 534
1

840 g

1.9 lb

22,49 
Βάση έδρασης κιβωτίου ταχυτήτων
3
 i  22 31 6 799 330
2

80 g

0.2 lb

14,49 
3
 i  22 31 6 799 411
2

80 g

0.2 lb

14,49 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  22 32 6 760 945

M8X22-8.8-ZNS3

4

20 g

0.71 oz

1,15 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
6
 i  22 31 6 760 944

M8

2

10 g

0.35 oz

0,81 
Εξαγωνικό περικόχλιο
7
 i  07 11 9 904 024

M8-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,26 
Βάση ανάρτησης κινητήρα

← Βάση ανάρτησης κινητήρα

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.