Κέντρο διακοπτών κεντρικής κονσόλας

BMW 118i E87 5-doors Ευρώπη N46

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CCA Αυτόματη λειτουργία Start Stop
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκ. κέντρο διακοπτ.κεντρ.κονσόλας
1
 i  61 31 9 120 026
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Προσοχή! Πριν την τοποθέτηση πρέπει να 

Τηρηθούν οπωσδήποτε οι οδηγίες, που 

Περιλαμβάνονται στις οδηγίες επισκευής 

REP-61 31 052 και REP-61 31 054. 

 

 

1

70 g

0.2 lb

138,03 
1
 i  61 31 9 123 756
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA όχι

Προσοχή! Πριν την τοποθέτηση πρέπει να 

Τηρηθούν οπωσδήποτε οι οδηγίες, που 

Περιλαμβάνονται στις οδηγίες επισκευής 

REP-61 31 052 και REP-61 31 054. 

 

 

1

70 g

0.2 lb

138,03 
Κλιπ αγωγού
2
 i  61 31 6 961 184
1
2,28 
Μονάδα χειρισμού φώτων

← Μονάδα χειρισμού φώτων

Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.