Συγκρότημα χρονισμού — αλυσίδα χρονισμού

BMW 116i E87 5-doors Ευρώπη N45

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Οκτώβριος 2004

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αλυσίδα χρονισμού
1
 i  11 31 1 439 853

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουν '14 1

380 g

0.8 lb

50,43 
1
 i  11 31 8 618 318
1

380 g

0.8 lb

81,64 
Ράγα σύσφιξης και οδηγός
2
 i  11 31 7 512 519
1

320 g

0.7 lb

40,10 
Ράγα ολίσθησης
3
 i  11 31 7 505 616
1

90 g

0.2 lb

22,91 
Μονάδα ρύθμισης εκκεντροφ.άξονας εξαγωγ.
4
 i  11 36 1 707 315
1

810 g

1.8 lb

335,77 
Μονάδα ρύθμισ. εκκεντροφ.άξονας εισαγωγ.
5
 i  11 36 7 500 032
1

800 g

1.8 lb

335,77 
Αλυσοτροχός
6
 i  11 31 7 502 180
1

50 g

0.1 lb

12,51 
Εντατήρας αλυσίδας
7
 i  11 31 7 567 680
1

150 g

0.3 lb

43,77 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
8
 i  11 31 7 631 972

A22X27

1
1,76 
Πείρος έδρασης
9
 i  11 31 7 592 878
1

20 g

0.71 oz

2,64 
Πείρος έδρασης
10
 i  11 31 1 439 849
1

40 g

1.41 oz

3,03 
Κοχλίας Torx
11
 i  07 12 9 903 192

M6X35

1

10 g

0.35 oz

0,73 
Κοχλίας Isa
13
 i  07 12 9 903 027

M6X14

1

10 g

0.35 oz

0,94 
Τροχός παλμοδότησης
14
 i  11 36 7 504 629
2

90 g

0.2 lb

14,62 
Κοχλίας με πατούρα
15
 i  11 36 7 500 574

M10X1X86

2

60 g

0.1 lb

2,57 
Κοχλίας Torx
16
 i  07 12 9 903 192

M6X35

1

10 g

0.35 oz

0,73 
Σφόνδυλος/σφόνδυλος διπλής μάζας

← Σφόνδυλος/σφόνδυλος διπλής μάζας

Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω

Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.