Πίσω καπό/επιμέρους εξαρτήματα

BMW Z4 3.0i E85 ανοικτό αυτοκίνητο Ευρώπη M54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Ιούνιος 2004

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στεγανοποίηση πίσω καπό
1
 i  51 71 7 016 194
1

600 g

1.3 lb

38,18 
Κοίλωμα λαβής
2
 i  51 49 8 399 315
1

72 g

0.2 lb

8,98 
Περικόχλιο διαστολής
3
 i  63 17 1 367 868

ST 4.8 WEISS

2
0,20 
3
 i  07 14 6 976 114

L=15MM, DMAX=12

2
0,23 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
4
 i  07 14 7 202 502

ST3,9X13

2
0,30 
Επένδυση χώρος αποσκευών πλευρικά

← Επένδυση χώρος αποσκευών πλευρικά

Ηχομονωτική επένδυση

Ηχομονωτική επένδυση →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.