Διακοσμητικές λωρίδες δέρμα Walknappa

BMW Z4 3.0i E85 ανοικτό αυτοκίνητο Ευρώπη M54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Ιούνιος 2004

 
LB Πλήρης εξοπλισμός δέρματος New England
LL Δέρμα Individual Walknappa
LP Individual μερικ.εξοπλ.δέρματ. Walknappa
LLCM Δέρμα Individual Walknappa σαμπανί
LLCR Δέρμα Individual Walknappa caramel
LPCM Δέρμα Individual Walknappa σαμπανί
LPCR Δέρμα Individual Walknappa caramel
S470A Σύστημα Isofix
S4MMA Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Διακοσμ. λωρίδα ταμπλό οργάνων αριστερά
1
 i  51 45 8 035 099
R •

CARAMEL

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος S4MMA ναί

Και 

Δέρμα Individual Walknappa caramel LLCR ναί

Ή 

Δέρμα Individual Walknappa caramel LPCR ναί

1

1 kg

2.3 lb

0,00 
1
 i  51 45 8 035 097
R •

CHAMPAGNER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος S4MMA ναί

Και 

Δέρμα Individual Walknappa σαμπανί LLCM ναί

Ή 

Δέρμα Individual Walknappa σαμπανί LPCM ναί

1

1 kg

2.3 lb

0,00 
Διακοσμητική λωρίδα ταμπλό οργάνων δεξιά
2
 i  51 45 8 035 100
R •

CARAMEL

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος S4MMA ναί

Και 

Δέρμα Individual Walknappa caramel LLCR ναί

Ή 

Δέρμα Individual Walknappa caramel LPCR ναί

1

90 g

0.2 lb

0,00 
2
 i  51 45 8 035 098
R •

CHAMPAGNER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος S4MMA ναί

Και 

Δέρμα Individual Walknappa σαμπανί LLCM ναί

Ή 

Δέρμα Individual Walknappa σαμπανί LPCM ναί

1

90 g

0.2 lb

0,00 
Διακοσμητικό κάλυμμα κεντρικής κονσόλας
3
 i  51 16 8 035 111
R •

SCHWARZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος S4MMA ναί

Και 

Πλήρης εξοπλισμός δέρματος New England LB ναί

Ή 

Δέρμα Individual Walknappa LL ναί

Ή 

Individual μερικ.εξοπλ.δέρματ. Walknappa LP ναί

1

351 g

0.8 lb

407,86 
3
 i  51 16 8 035 110

SCHWARZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Individual λωρίδες με επένδυση δέρματος S4MMA ναί

Και 

Σύστημα Isofix S470A ναί

Και 

Πλήρης εξοπλισμός δέρματος New England LB ναί

Ή 

Δέρμα Individual Walknappa LL ναί

Ή 

Individual μερικ.εξοπλ.δέρματ. Walknappa LP ναί

1

363 g

0.8 lb

407,86 
Σφιγκτήρας
4
 i  07 14 7 073 406
6
0,65 
Σφιγκτήρας
5
 i  07 14 7 124 761
1

2 g

0.07 oz

1,66 
Περικόχλιο διαστολής
6
 i  63 17 1 367 868

ST 4.8 WEISS

2
0,20 
6
 i  07 14 6 976 114

L=15MM, DMAX=12

2
0,23 
Λαμαρινόβιδα
7
 i  07 11 9 901 182

ST4,2X22 SW

4
0,88 
7
 i  07 11 9 904 902

ST4,2X25 SW

2
0,59 
Έκδοση ξύλιν.επένδυσης πλάτανος γυαλισ.

← Έκδοση ξύλιν.επένδυσης πλάτανος γυαλισ.

Διακοσμητικές λωρίδες γυαλιστερό δέρμα

Διακοσμητικές λωρίδες γυαλιστερό δέρμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.