Βάση ανάρτησης κινητήρα

BMW X1 28iX E84 SAV ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα βάσης κινητήρα αριστερά
1
 i  22 11 6 788 357
1

890 g

2 lb

52,25 
Στήριγμα βάσης κινητήρα δεξιά
2
 i  22 11 6 788 358
1

1.2 kg

2.6 lb

59,51 
Περικόχλιο με πατούρα
3
 i  07 11 9 904 670

M10-10-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,45 
Βάση έδρασης κινητήρα
4
 i  22 11 6 768 852
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#3) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

910 g

2 lb

72,41 
Βάση έδρασης κινητήρα
5
 i  22 11 6 768 852
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#3) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

910 g

2 lb

72,41 
Κοχλίας εξωτερικό Torx
6
 i  07 12 9 903 799

M10X40

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

8

30 g

1.06 oz

1,46 
6
 i  07 12 9 903 976

M10X40-Z1-10.9

8

30 g

1.06 oz

2,19 
Βίδα αστεροειδούς κεφαλής
6
 i  07 11 9 908 517

BM10X40-U1-8.8-

8

30 g

1.06 oz

1,14 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
7
 i  22 11 6 850 329

M8X45-10.9-ZNS3

4

40 g

1.41 oz

1,45 
Βάση ανάρτησης κιβωτ.ταχυτήτων τετρακίν.

Βάση ανάρτησης κιβωτ.ταχυτήτων τετρακίν. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.