Θήκη αποθηκευτικού χώρου πίσω χώρου

BMW 745Li E66 φορείο Ευρώπη N62

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Θήκη αποθηκευτικού χώρου πίσω χώρου
1
 i  82 27 0 435 868
1

1.4 kg

3.1 lb

73,95 
Στήριγμα για φιάλες
+Πληροφορίες

Ως ανταλλακτικό εξάρτημα ή πρόσθετο 

Εξάρτημα 

2
 i  82 27 0 445 058

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

89 g

0.2 lb

2,10 
Clean Bag

← Clean Bag

Shoe Case

Shoe Case →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.