Σέρβις φρένων

BMW 520d E61 Touring Ευρώπη M47N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S100A Αύξηση ωφέλιμου φορτίου
S102A Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα
S102A Ενισχυμένα φρένα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δίσκος φρένου αεριζόμενος
1
 i  34 11 6 764 021
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Τακάκια φρένων - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

310X24

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '13 2

8.3 kg

18.3 lb

91,28 
1
 i  34 11 6 864 059
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Τακάκια φρένων - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

310X24

2

8.4 kg

18.4 lb

100,58 
1
 i  34 11 6 753 221
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#2) Κοχλίας άλεν
34 21 1 161 806
να Δεκ '13 324X30
ποσότητα: 2

324X30

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αύξηση ωφέλιμου φορτίου S100A ναί

Ή 

Ενισχυμένα φρένα S102A ναί

Ή 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

να Δεκ '13 2

10.5 kg

23.1 lb

112,00 
1
 i  34 11 6 864 906
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Τακάκια φρένων - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

324X30

2

10.4 kg

23 lb

123,46 
Κοχλίας άλεν
2
 i  34 21 1 161 806

M8X14

4

10 g

0.35 oz

0,76 
Σετ επισκ. τακάκια φρένων χωρίς αμίαντο
3
 i  34 11 6 763 617
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!
1

2 kg

4.4 lb

137,45 
3
 i  34 11 6 794 918
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

να Μαρ '14 1

2.1 kg

4.6 lb

148,64 
3
 i  34 11 6 794 916
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!
1

2 kg

4.5 lb

154,64 
Αισθητήρ. τακακιών φρένων μπροστά αριστ.
4
 i  34 35 6 789 492
1

40 g

1.41 oz

18,76 
4
 i  34 35 6 789 492
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

1

40 g

1.41 oz

18,76 
Ελατήριο συγκράτησης
5
 i  34 11 6 776 526
2

49 g

0.1 lb

9,36 
5
 i  34 11 6 757 253
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

2

70 g

0.2 lb

11,24 
Σετ τακάκια φρένων με αισθητήρα τακακιών
6
 i  34 11 2 339 267
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

VALUE LINE

1

1.9 kg

4.2 lb

143,93 
6
 i  34 11 2 339 270
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

1

2.2 kg

4.9 lb

159,25 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
7
 i  34 11 6 772 117

M12X1,5X43 ZNS3

4

80 g

0.2 lb

2,66 
7
 i  34 11 6 772 117

M12X1,5X43 ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

4

80 g

0.2 lb

2,66 
Δίσκος φρένου αεριζόμενος
8
 i  34 21 6 772 085
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Τακάκια φρένων - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

320X20

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '13 2

7.4 kg

16.4 lb

82,98 
8
 i  34 21 6 864 061
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Τακάκια φρένων - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

320X20

2

7.5 kg

16.4 lb

91,44 
Σετ επισκ. τακάκια φρένων χωρίς αμίαντο
9
 i  34 21 6 763 043
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!
1

1.2 kg

2.6 lb

114,55 
Αισθητήρας τακακιών φρένων
10
 i  34 35 6 789 494
1

40 g

1.41 oz

18,76 
Ελατήριο συγκράτησης
11
 i  34 21 6 758 059
2

30 g

1.06 oz

9,36 
Σετ τακάκια φρένων με αισθητήρα τακακιών
12
 i  34 21 2 339 279
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.5 lb

123,54 
Σετ επισκ. σιαγόνες φρένου χωρίς αμίαντο
13
 i  34 41 6 761 293
1

1.3 kg

2.9 lb

73,60 
Σετ επισκευής ελατήρια
14
 i  34 41 0 038 346
1

70 g

0.2 lb

17,77 
Expanding lock
15
 i  34 41 6 851 439
2

90 g

0.2 lb

9,53 
Κοχλίας ρύθμισης
16
 i  34 41 1 163 400

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '11 2

70 g

0.2 lb

5,78 
16
 i  34 41 6 851 437
2

60 g

0.1 lb

5,18 
Κιτ σέρβις σετ επισκ. σιαγόνων φρένου
17
 i  34 21 2 213 314

VALUE LINE

1

1.8 kg

4.1 lb

98,24 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
18
 i  34 11 6 772 117

M12X1,5X43 ZNS3

4

80 g

0.2 lb

2,66 
Πάστα τακακιών φρένων
19
 i  83 19 2 158 851

3G

4

2 g

0.07 oz

0,63 
Σέρβις αλλαγ.λαδιού κινητήρα/επιθεώρηση

← Σέρβις αλλαγ.λαδιού κινητήρα/επιθεώρηση

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.