Υδρ.σύσ.διεύθ.σωλ.λαδιού/ενερ.σύσ.διεύθ.

BMW 535d E60 φορείο Ευρώπη M57N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S217A Ενεργό σύστημα διεύθυνσης
S229A Dynamic Drive
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας αναρρόφησης ενεργό σύστ.διεύθυν.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

1
 i  32 41 6 761 506
R •

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '12 1

200 g

0.4 lb

40,57 
1
 i  32 41 6 850 097
R •
1

180 g

0.4 lb

43,85 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

2
 i  32 41 6 763 470
R •

D= 25MM

2

10 g

0.35 oz

2,04 
Εύκαμπτ.σωλήν.διαστολ.ενεργ.συστ.διεύθ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

3
 i  32 41 6 782 712
R •
1

940 g

2.1 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

4
 i  07 11 9 904 527
R •

M6X20

να Ιουλ '07 3

10 g

0.35 oz

0,38 
4
 i  07 11 9 903 849
R •

M6X20-U1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

3

10 g

0.35 oz

0,32 
Περικόχλιο τυφλ.πριτσινιού επίπεδ.κεφαλ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

5
 i  07 14 6 989 330
R •

M6

να Μαρ '07 2
1,57 
5
 i  17 11 7 571 134
R •

M6

από Μαρ '07 2
0,89 
Κοίλος κοχλίας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

6
 i  32 41 6 783 886
R •

M14X1,5X26

να Νοε '04 1

30 g

1.06 oz

2,95 
6
 i  32 41 6 852 469
R •

M14X1,5X26

να Νοε '04 1

30 g

1.06 oz

3,64 
Κοίλος κοχλίας με βαλβίδα αντεπιστροφής
6
 i  32 41 6 781 261
R •

M14X1,5X27,4

από Οκτ '04 1

30 g

1.06 oz

5,58 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

7
 i  32 41 1 093 596
R •

A14X20-CUSN

2
0,72 
7
 i  07 11 9 906 464
R •

A14X18-CUSN

2
0,42 
Κοίλος κοχλίας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

8
 i  32 41 6 783 887
R •

M16X28

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Φεβ '12 2

40 g

1.41 oz

3,11 
8
 i  32 41 6 852 470
R •

M16X28

2

40 g

1.41 oz

3,15 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

9
 i  32 41 1 093 597
R •

A16X22-CUSN

4
0,86 
Σωλήνας επιστροφής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

10
 i  32 41 6 766 687
R •
1

680 g

1.5 lb

0,00 
Σωλήνας επιστροφής ψυγείου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

11
 i  32 41 6 761 499
R •
1

160 g

0.4 lb

50,69 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

12
 i  32 41 6 751 127
R •
1

10 g

0.35 oz

1,12 
Στήριγμα εύκαμ.σωλήν.διαστ.με λαστ.βάση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

14
 i  32 41 6 781 783
R •
1

100 g

0.2 lb

18,67 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

15
 i  07 11 9 905 544
R •

M6-8-ZNNIV SI

να Ιουλ '07 1
0,35 
15
 i  07 11 9 904 023
R •

M6-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουλ '07 1
0,18 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A ναί

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

16
 i  32 41 6 767 170
R •
από Νοε '03 1
3,55 
Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

← Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

Υδρ.σύστ.διεύθ.σωλ.λαδιού/Dynamic Drive

Υδρ.σύστ.διεύθ.σωλ.λαδιού/Dynamic Drive →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.