Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

BMW 535d E60 φορείο Ευρώπη M57N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S217A Ενεργό σύστημα διεύθυνσης
S229A Dynamic Drive
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμπτος σωλήνας διαστολής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

1
 i  32 41 6 782 711
R •
1

920 g

2 lb

222,80 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

2
 i  64 50 8 390 601
R •

D=7,65MM

1
0,88 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

3
 i  07 11 9 904 527
R •

M6X20

να Ιουλ '07 3

10 g

0.35 oz

0,38 
3
 i  07 11 9 903 849
R •

M6X20-U1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

3

10 g

0.35 oz

0,32 
Περικόχλιο τυφλ.πριτσινιού επίπεδ.κεφαλ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

4
 i  07 14 6 989 330
R •

M6

να Μαρ '07 2
1,57 
4
 i  17 11 7 571 134
R •

M6

από Μαρ '07 2
0,89 
Κοίλος κοχλίας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

5
 i  32 41 6 783 886
R •

M14X1,5X26

να Νοε '04 1

30 g

1.06 oz

2,95 
5
 i  32 41 6 852 469
R •

M14X1,5X26

να Νοε '04 1

30 g

1.06 oz

3,64 
Κοίλος κοχλίας με βαλβίδα αντεπιστροφής
5
 i  32 41 6 781 261
R •

M14X1,5X27,4

από Οκτ '04 1

30 g

1.06 oz

5,58 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

6
 i  32 41 1 093 596
R •

A14X20-CUSN

2
0,72 
6
 i  07 11 9 906 464
R •

A14X18-CUSN

2
0,42 
Σωλήνας επιστροφής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

7
 i  32 41 6 766 686
R •
1

700 g

1.5 lb

145,59 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

8
 i  32 41 1 093 597
R •

A16X22-CUSN

2
0,86 
Κοίλος κοχλίας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

9
 i  32 41 6 783 887
R •

M16X28

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Φεβ '12 1

40 g

1.41 oz

3,11 
9
 i  32 41 6 852 470
R •

M16X28

1

40 g

1.41 oz

3,15 
Σωλήνας επιστροφής ψυγείου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

10
 i  32 41 6 765 680
R •
1

130 g

0.3 lb

49,68 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

11
 i  32 41 6 751 128
R •
1

10 g

0.35 oz

1,03 
Στήριγμα εύκαμ.σωλήν.διαστ.με λαστ.βάση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

12
 i  32 41 6 781 783
R •
1

100 g

0.2 lb

18,67 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Dynamic Drive S229A όχι

13
 i  07 11 9 905 544
R •

M6-8-ZNNIV SI

να Ιουλ '07 1
0,35 
13
 i  07 11 9 904 023
R •

M6-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουλ '07 1
0,18 
Δοχείο λαδιού/επιμ.εξαρτ./Dynamic Drive

← Δοχείο λαδιού/επιμ.εξαρτ./Dynamic Drive

Υδρ.σύσ.διεύθ.σωλ.λαδιού/ενερ.σύσ.διεύθ.

Υδρ.σύσ.διεύθ.σωλ.λαδιού/ενερ.σύσ.διεύθ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.