Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S842A Έκδοση ψυχρών χωρών
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Καπάκι σιγαστήρα θορύβου αναρρόφησης
1
 i  13 71 7 793 203
1

570 g

1.3 lb

58,86 
Στεγανοποίηση
2
 i  13 71 2 248 556
1

20 g

0.71 oz

5,42 
Λαστιχένια μούφα
3
 i  11 12 7 501 588
1
0,70 
Περικόχλιο με κλιπ
4
 i  51 12 7 070 202

M6-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,64 
Κοχλίας ASA
5
 i  11 12 7 803 813
5

10 g

0.35 oz

4,26 
Στοιχείο φίλτρου αέρα
6
 i  13 71 2 247 444
1

380 g

0.8 lb

47,11 
Στόμιο αναρρόφησης
7
 i  13 71 7 789 109
1

180 g

0.4 lb

52,68 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  07 11 9 906 086

M6X20-ZNNID SW

3

10 g

0.35 oz

0,38 
Αγωγός αναρρόφησης
9
 i  13 71 7 790 056
1

190 g

0.4 lb

29,50 
Βίδα οβάλ κεφαλής
10
 i  07 14 7 072 901
1

10 g

0.35 oz

1,43 
Αγωγός αναρρόφησης
11
 i  13 71 7 796 692
1

240 g

0.5 lb

29,50 
Πλάκα με βαλβίδες παράκαμψης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

12
 i  13 71 7 795 710
• L
1

40 g

1.41 oz

29,64 
Βασική μονάδα ελέγχου DDE

← Βασική μονάδα ελέγχου DDE

Αισθ.μέτρ.μάζ.αέρα θερμ.φιλμ/σωλ.εξ.αέρα

Αισθ.μέτρ.μάζ.αέρα θερμ.φιλμ/σωλ.εξ.αέρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.