Αισθ.μέτρ.μάζ.αέρα θερμ.φιλμ/σωλ.εξ.αέρα

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S842A Έκδοση ψυχρών χωρών
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αισθητήρ.μέτρησης μάζας αέρα θερμού φιλμ
1
 i  13 62 7 788 744
1

220 g

0.5 lb

319,30 
Πλαστική βίδα
2
 i  11 12 7 790 984

5,0X22

2
2,43 
Κοχλίας ASA
3
 i  11 12 7 803 813
2

10 g

0.35 oz

4,26 
Σωλήνας εξωτερικού αέρα
4
 i  13 71 7 794 172
1

610 g

1.3 lb

89,34 
4
 i  13 71 7 794 173
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

1

650 g

1.4 lb

89,34 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
5
 i  13 71 2 247 395
1

20 g

0.71 oz

8,35 
Μορφοποιημένος εύκαμπτος σωλήνας
6
 i  13 71 7 787 863
1

30 g

1.06 oz

15,97 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
7
 i  13 71 7 792 090
1

30 g

1.06 oz

8,69 
Θερμαντικό στοιχείο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

8
 i  13 71 7 787 941
• L
1

70 g

0.2 lb

45,19 
Δακτύλιος-Ο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

9
 i  13 71 7 787 197
• L
1

1 g

0.04 oz

3,05 
Περίβλημα υποδοχής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

10
 i  12 52 1 427 787
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA με καλώδιο
12 52 0 007 170
2 POL.
ποσότητα: 1
• L

2 POL.

1

10 g

0.35 oz

2,77 
Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

← Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.