Αντλία υψηλής πίεσης

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση αντλία υψηλής πίεσης
1
 i  13 51 8 511 824
1

4.7 kg

10.4 lb

862,98 
Βαλβίδα ρύθμισης ποσότητας
2
 i  13 51 7 787 186
1

190 g

0.4 lb

130,68 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
3
 i  13 51 7 805 529
3

4 g

0.14 oz

1,31 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
4
 i  07 12 9 904 862

M8-ZNS3

3

10 g

0.35 oz

0,75 
Στεγανοποίηση μεταλλ.
5
 i  13 51 2 247 847
1

10 g

0.35 oz

2,53 
Αλυσοτροχός αντλίας υψηλής πίεσης
6
 i  13 52 7 787 279
1

350 g

0.8 lb

35,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο με πατούρα
7
 i  13 52 2 247 623

M14X1,5

1

60 g

0.1 lb

3,54 
Συσσωρευτής υψηλής πίεσης/μπεκ/σωλήνας

← Συσσωρευτής υψηλής πίεσης/μπεκ/σωλήνας

Βασική μονάδα ελέγχου DDE

Βασική μονάδα ελέγχου DDE →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.