Σωλήνες καυσίμου

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας επιστροφής καυσίμου
1
 i  13 53 7 797 541
1

150 g

0.3 lb

106,54 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
2
 i  07 12 9 952 107

L15-19

1

10 g

0.35 oz

1,09 
Σωλήνας παροχής καυσίμου
3
 i  13 53 7 799 973
1

110 g

0.2 lb

59,89 
Sensor, fuel temperature
4
 i  13 53 7 789 304
1

20 g

0.71 oz

23,33 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
5
 i  07 12 9 952 104

L12-15

2

10 g

0.35 oz

1,04 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
6
 i  12 51 1 309 471

D=18/D=25

1

10 g

0.35 oz

2,77 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
7
 i  13 53 7 789 708

D=18/D=10

1
5,64 
Κλιπ
7
 i  34 33 7 801 414

D=10/D=11

1
2,20 
Σωλήνας επιστροφής καυσίμου
8
 i  13 53 7 796 132
1

130 g

0.3 lb

91,81 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
9
 i  12 51 7 516 415

D=18/D=16

να Ιουν '05 1
4,86 
Κλιπ
9
 i  34 33 7 801 414
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#12) Αγωγός λαδιού διαρροής
13 53 7 799 869
D=10/D=11
ποσότητα: X

D=10/D=11

1
2,20 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
10
 i  07 11 9 963 155

A12X18-AL

να Ιαν '06 2
0,27 
10
 i  13 53 7 801 526

A12X17-CU SN

2
1,32 
Κοίλος κοχλίας
11
 i  07 11 9 905 427
1

20 g

0.71 oz

1,47 
Αγωγός λαδιού διαρροής
12
 i  13 53 7 799 869
1

150 g

0.3 lb

95,64 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
13
 i  13 53 7 795 244

8,3-10

1
0,61 
Δακτύλιος αποστάτης
16
 i  13 53 7 799 975
1

20 g

0.71 oz

8,07 
Φίλτρο καυσίμου

← Φίλτρο καυσίμου

Συσσωρευτής υψηλής πίεσης/μπεκ/σωλήνας

Συσσωρευτής υψηλής πίεσης/μπεκ/σωλήνας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.