Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πίσω

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S169A Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πίσω σιγαστήρας (σιλανσιέ)
1
 i  18 30 7 798 075
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3 S169A ναί

1

12 kg

26.3 lb

544,45 
1
 i  18 30 7 802 842
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3 S169A όχι

1

11.5 kg

25.4 lb

544,45 
Δακτύλιος σύσφιξης
2
 i  18 30 7 560 780

D=70MM

1

430 g

0.9 lb

48,62 
Λαστιχένια βάση με έλασμα στήριξης
3
 i  18 20 7 510 997

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

140 g

0.3 lb

19,34 
Έλασμα στήριξης
3
 i  18 20 7 510 992
1

80 g

0.2 lb

16,40 
Λαστιχένια βάση
4
 i  18 20 7 578 238
1

60 g

0.1 lb

12,74 
Εξαγωνικό περικόχλιο
5
 i  07 12 9 904 866

M12X1,5ZNNIV SI

1

20 g

0.71 oz

2,43 
Κοχλίας με πατούρα
6
 i  18 40 7 540 023

M8X70

1

70 g

0.2 lb

5,05 
Αποσβεστήρας κραδασμών
7
 i  18 10 7 808 104

38 HZ

1

910 g

2 lb

37,96 
Έλασμα στήριξης
8
 i  18 30 7 797 507
2

130 g

0.3 lb

18,78 
Λαστιχένια βάση
9
 i  18 20 7 791 570
2

70 g

0.2 lb

13,30 
Περικόχλιο με πατούρα
10
 i  07 11 9 906 089

M8-8-SC-ZNNIV

2

10 g

0.35 oz

0,38 
Διακοσμητικό κάλυμμα τελικού σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3 S169A όχι

11
 i  18 30 7 534 036
2

210 g

0.5 lb

45,80 
Πώμα στεγανοποίησης
12
 i  51 71 8 257 286

D=16MM

1
1,14 
Φίλτρ.σωματ.πετρελ.μεταγ.τοποθ.μη ρυθμ.

← Φίλτρ.σωματ.πετρελ.μεταγ.τοποθ.μη ρυθμ.

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.