Καταλυτ.μετατρ./φίλτρο σωματ.πετρελαίου

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S169A Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση προκαταλυτικός μετατροπέας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3 S169A ναί

1
 i  18 30 7 795 998
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#3) Στεγανοποιητικός δακτύλιος
18 30 7 793 678
EU3
ποσότητα: 1
(#2) Σφιγκτήρας ιμάντα V
18 20 7 793 677
EU3
ποσότητα: 1

EU3

1

6.8 kg

15.1 lb

768,43 
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3 S169A όχι

1
 i  18 30 7 806 411
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#3) Στεγανοποιητικός δακτύλιος
18 30 7 793 678
ποσότητα: 1
(#2) Σφιγκτήρας ιμάντα V
18 20 7 793 677
ποσότητα: 1
1

9.2 kg

20.3 lb

1.487,12 
Σφιγκτήρας ιμάντα V
2
 i  18 20 7 793 677
1

260 g

0.6 lb

26,45 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3
 i  18 30 7 793 678
1

10 g

0.35 oz

11,12 
Σφιγκτήρας
4
 i  18 30 8 506 992

D=66,6MM

1

210 g

0.5 lb

13,91 
Συγκρατητήρας καταλύτη κοντάστονκινητήρα
5
 i  18 20 7 795 983
1

120 g

0.3 lb

20,32 
Συγκρατητήρας καταλύτη κοντάστονκινητήρα
6
 i  18 20 7 795 984
1

120 g

0.3 lb

20,32 
Κοχλίας ASA
7
 i  07 12 9 904 559

M8X20-U1-8.8

2

10 g

0.35 oz

0,77 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  07 11 9 902 968

M8X20-Z1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,52 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
9
 i  07 11 9 904 041

M8X20-Z2-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

20 g

0.71 oz

0,58 
Στοιχείο αποσύζευξης
10
 i  18 30 7 795 297
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#1) Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 806 411
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 806 413
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 808 235
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 812 875
ποσότητα: X
1

460 g

1 lb

132,51 
Στοιχείο αποσύζευξης

← Στοιχείο αποσύζευξης

Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ.

Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.