Κεντρ.αρθρωτ.άξονας/σύνδεσ.σταθερ.ταχύτ.

BMW 530d E60 φορείο Ευρώπη M57N2

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Κεντρ.αρθρωτ.άξονας/σύνδεσ.σταθερ.ταχύτ.
 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρ.αρθρ.άξον.χειροκίν.κιβώτ.ταχυτήτων
1
 i  26 10 7 521 953

L=1612MM

1

11.9 kg

26.3 lb

754,99 
Κεντρ.αρθρωτ.άξονας αυτόμ.κιβώτιο ταχυτ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

1
 i  26 10 7 531 341

L=1603MM

1

11.5 kg

25.4 lb

754,99 
Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σύνδ.σταθ.ταχύτ.

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σύνδ.σταθ.ταχύτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.