Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη

BMW 523Li E60 φορείο Κίνα N52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη
1
 i  12 51 7 556 871
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας εξωτερικό Torx
13 62 7 530 413
να Απρ '06 ποσότητα: 2
Αλουμινένιος κοχλίας
11 13 7 544 768
να Απρ '06 ποσότητα: 1
να Απρ '06 1

1.6 kg

3.4 lb

310,32 
1
 i  12 51 7 566 961
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας εξωτερικό Torx
13 62 7 530 413
από Απρ '06 ποσότητα: 2
Αλουμινένιος κοχλίας
11 13 7 544 768
από Απρ '06 ποσότητα: 1
από Απρ '06 1

1.7 kg

3.8 lb

310,32 
Πλεξούδ.καλωδίων κινητήρα μονάδ.κινητήρα

← Πλεξούδ.καλωδίων κινητήρα μονάδ.κινητήρα

Μικροεξαρτήματα

Μικροεξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.