αποτέλεσμα αναζήτησης: 22116765166

BMW X5 4.8is E53 SAV Ευρώπη N62

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Βάση ανάρτησης κινητήρα

Βάση ανάρτησης κινητήρα
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
3 Κοχλίας Torx 22 11 6 765 166    i  2
5 Κοχλίας Torx 22 11 6 765 166    i  4