Μικροεξαρτήματα

BMW X5 4.4i E53 SAV Ευρώπη N62

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ροδέλα σωλήνες συστήματος κλιματισμού
1
 i  64 11 8 383 448
1

40 g

1.41 oz

5,12 
Αποσβεστήρας κραδασμών
2
 i  64 11 8 383 450

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '06 1

30 g

1.06 oz

4,86 
2
 i  32 41 6 778 960

H=25

από Ιουλ '06 1

30 g

1.06 oz

16,77 
Πριτσίνι διαστολής
3
 i  51 11 8 108 145
1
0,24 
Πυρήνας βαλβίδας σωλήνα πίεσης
4
 i  64 53 6 940 461

R134A

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

20 g

0.71 oz

6,75 
4
 i  64 50 9 177 577

R134A

1

20 g

0.71 oz

7,70 
Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"
5
 i  64 50 8 385 985

440 GRAMM

1
7,75 
Σωλήν.αποστράγ.υγροποιημ.υδρατμών αριστ.
6
 i  64 11 6 904 641
1

50 g

0.1 lb

7,06 
Σωλήν.αποστράγγ.υγροποιημ.υδρατμών δεξιά
6
 i  64 11 6 904 642
1

50 g

0.1 lb

7,06 
Σωλήν.αποστράγ.υγροποιημ.υδρατμών αριστ.
7
 i  64 11 6 927 009
1

50 g

0.1 lb

7,06 
Σωλήν.αποστράγγ.υγροποιημ.υδρατμών δεξιά
7
 i  64 11 6 927 010
1

50 g

0.1 lb

7,06 
Ανεμιστήρας πίσω χώρου

← Ανεμιστήρας πίσω χώρου

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.