Έλεγ.πίεσης ελαστικών (RDC)-μονάδ.ελέγχ.

BMW X5 3.0d E53 SAV Ευρώπη M57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου RDC
1
 i  36 14 6 759 023

433MHZ

να Απρ '04 1

100 g

0.2 lb

171,67 
Κεραία λήψης RDC
2
 i  36 11 8 378 753

433MHZ

να Απρ '04 4

40 g

1.41 oz

48,07 
Ηλεκτρονική μονάδα τροχού RDC
+Πληροφορίες

Μόνο σε συνδυασμό με 

Βιδωτή βαλβίδα RDC 

3
 i  36 14 6 752 128

433MHZ

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Απρ '04 4

40 g

1.41 oz

53,58 
Βιδωτή βαλβίδα RDC
+Πληροφορίες

Αντιστοίχιση βλέπε εικονογραφημένο 

Πίνακα Ζάντες ελαφρού κράματος BMW 

4
 i  36 14 6 792 829
να Απρ '04 4

10 g

0.35 oz

12,36 
4
 i  36 14 6 792 830

GRÜN

να Απρ '04 4

20 g

0.71 oz

12,36 
Στήριγμα κεραίας λήψης RDC μπροστά
5
 i  36 11 6 751 503
να Απρ '04 2

15 g

0.53 oz

9,15 
Στήριγμα κεραίας λήψης RDC πίσω
6
 i  36 11 6 751 504
να Απρ '04 2

18 g

0.63 oz

9,15 
Τυφλό περικόχλιο
7
 i  51 71 1 934 930

M5

να Απρ '04 2
0,22 
Πινακ.οδηγ. "RDC" Έλεγχ.Πίεσης Ελαστικών
8
 i  36 11 1 096 235
να Απρ '04 4
7,75 
Προστατευτικό κάλυμμα ελαστικών "RDC"
9
 i  36 13 9 416 536

15" - 17"

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Απρ '04 4

150 g

0.3 lb

5,71 
Ζάντα ελαφρού κράματος BMW ακτίνες Y 183

← Ζάντα ελαφρού κράματος BMW ακτίνες Y 183

Αντίβαρο μολύβδου

Αντίβαρο μολύβδου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.