Αντίβαρο ψευδαργύρου

BMW X5 3.0d E53 SAV Ευρώπη M57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ελατήριο συγκράτησης
1
 i  36 11 6 766 311
4
0,81 
Αντίβαρο ψευδαργύρου
2
 i  36 11 6 766 314

5G

4
1,02 
2
 i  36 11 6 766 315

10G

4
1,02 
2
 i  36 11 6 766 316

15G

4

10 g

0.35 oz

1,36 
2
 i  36 11 6 766 317

20G

4

20 g

0.71 oz

1,36 
2
 i  36 11 6 766 318

25G

4

20 g

0.71 oz

1,52 
2
 i  36 11 6 766 319

30G

4

30 g

1.06 oz

1,46 
2
 i  36 11 6 766 320

35G

4

30 g

1.06 oz

1,90 
2
 i  36 11 6 766 321

40G

4

40 g

1.41 oz

2,02 
2
 i  36 11 6 766 322

45G

4

40 g

1.41 oz

2,02 
2
 i  36 11 6 766 323

50G

4

50 g

0.1 lb

2,20 
2
 i  36 11 6 766 324

55G

4

50 g

0.1 lb

2,20 
2
 i  36 11 6 766 325

60G

4

60 g

0.1 lb

2,20 
Αντίβαρο ψευδαργύρου με αυτοκόλ.μεμβράνη
3
 i  36 11 6 766 326

5G

4

10 g

0.35 oz

1,02 
3
 i  36 11 6 766 327

7,5G

4

10 g

0.35 oz

1,02 
3
 i  36 11 6 766 328

10G

4

10 g

0.35 oz

1,02 
3
 i  36 11 6 766 329

12,5G

4

10 g

0.35 oz

1,36 
3
 i  36 11 6 766 330

15G

4

10 g

0.35 oz

1,46 
3
 i  36 11 6 766 331

17,5G

4

20 g

0.71 oz

1,46 
3
 i  36 11 6 766 332

20G

4

20 g

0.71 oz

1,46 
3
 i  36 11 6 766 333

22,5G

4

20 g

0.71 oz

1,64 
3
 i  36 11 6 766 334

25G

4

30 g

1.06 oz

1,64 
3
 i  36 11 6 766 335

27,5G

4

30 g

1.06 oz

1,64 
3
 i  36 11 6 766 336

30G

4

30 g

1.06 oz

1,78 
3
 i  36 11 6 766 337

32,5G

4

30 g

1.06 oz

2,02 
3
 i  36 11 6 766 338

35G

4

40 g

1.41 oz

2,02 
3
 i  36 11 6 766 339

40G

4

40 g

1.41 oz

2,14 
3
 i  36 11 6 766 340

45G

4

40 g

1.41 oz

2,14 
3
 i  36 11 6 766 341

50G

4

50 g

0.1 lb

2,32 
3
 i  36 11 6 766 342

55G

4

60 g

0.1 lb

2,32 
3
 i  36 11 6 766 343

60G

4

60 g

0.1 lb

2,56 
Αντίβαρο μολύβδου

← Αντίβαρο μολύβδου

Κλειδαριά μπουλον.τροχού με προσαρμογέα

Κλειδαριά μπουλον.τροχού με προσαρμογέα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.