Επιμέρ.εξαρτήματα SA 620 χώρος αποσκευών

BMW 316i E46 Touring Ευρώπη N46

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L801A Έκδοση χώρας Γερμανία
L812A Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
1
 i  84 41 6 915 046

DE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A ναί

1

300 g

0.7 lb

530,01 
1
 i  84 41 6 915 047

EN

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A ναί

1

300 g

0.7 lb

530,01 
Στήριγμα μονάδ.ελέγχ. συστ.φωνητ.ελέγχου
2
 i  84 13 8 386 917
1

262 g

0.6 lb

189,08 
Στήριγμα μονάδας βίντεο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

3
 i  65 50 8 378 548
1

580 g

1.3 lb

10,76 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 902 932

M5X14

3
0,26 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
5
 i  61 13 1 372 033

M5

3
0,55 
Εξαγωνικό περικόχλιο
6
 i  63 25 9 128 043

M5

2
0,32 
Καλώδιο προσαρμογής
7
 i  61 12 6 921 225
1

62 g

0.1 lb

40,62 
Επιμέρ.εξαρτήματα SA 644 χώρος αποσκευών

← Επιμέρ.εξαρτήματα SA 644 χώρος αποσκευών

Επιμέρ.εξαρτήμ.σύστημα ανοιχτής ακρόασης

Επιμέρ.εξαρτήμ.σύστημα ανοιχτής ακρόασης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.