Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 632 κεντρική κονσόλα

BMW 316i E46 Touring Ευρώπη N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ejectbox κινητό τηλέφωνο
1
 i  84 21 6 920 437

MOTOROLAV-SERIE

από Σεπ '01 1

399 g

0.9 lb

251,19 
Interface
2
 i  84 21 6 919 778

MOTOROLA V PLUS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

205 g

0.5 lb

283,62 
Αντικατάσταση Interface
2
 i  84 21 6 919 780

MOTOROLA V PLUS

1

205 g

0.5 lb

212,45 
Στήριγμα Interface
3
 i  51 16 7 000 483

D-NETZ

1

52 g

0.1 lb

12,32 
Κινητό τηλέφωνο Siemens S10

← Κινητό τηλέφωνο Siemens S10

Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 644 κεντρική κονσόλα

Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 644 κεντρική κονσόλα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.