Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση

BMW 325i E46 φορείο Βιετνάμ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση
 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S206A Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG)
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρ.αρθρωτός άξονας κιβώτιο 5 ταχυτήτ.
1
 i  26 11 1 229 557
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κορδόνι βουτυλίου Terostat 2460
26 12 7 511 140
L=1585MM
ποσότητα: 1

L=1585MM

1

8.2 kg

18 lb

675,23 
Κεντρ.αρθρωτ.άξονας αυτόμ.κιβώτιο ταχυτ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  26 11 1 229 564
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κορδόνι βουτυλίου Terostat 2460
26 12 7 511 140
L=1418MM
ποσότητα: 1

L=1418MM

1

7.8 kg

17.1 lb

675,23 
Κεντρ.αρθρωτός άξονας κιβώτιο 5 ταχυτήτ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

1
 i  26 11 1 229 560
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κορδόνι βουτυλίου Terostat 2460
26 12 7 511 140
από Σεπ '01 να Μαρ '03 L=1565MM/SMG
ποσότητα: 1

L=1565MM/SMG

από Σεπ '01 να Μαρ '03 1

8.9 kg

19.6 lb

675,23 
Κεντρ.αρθρωτός άξονας κιβώτιο 6 ταχυτήτ.
1
 i  26 11 7 523 925
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κορδόνι βουτυλίου Terostat 2460
26 12 7 511 140
από Μαρ '03 L=1469MM
ποσότητα: 1

L=1469MM

από Μαρ '03 1

8.1 kg

17.9 lb

675,23 
Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ.

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.