Ράβδος ρυμούλκησης

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Ράβδος ρυμούλκησης
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ράβδος ρυμούλκησης
1
 i  82 11 0 409 954

BIS 3,2T

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

5.8 kg

12.9 lb

68,91 
Προστατ.κάλυμμα πίσω χώρου γενικ.χρήσης

← Προστατ.κάλυμμα πίσω χώρου γενικ.χρήσης

Συρματόσχοινο ρυμούλκησης

Συρματόσχοινο ρυμούλκησης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.