Κουρτινάκι

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ κουρτινάκι
1
 i  51 46 9 415 462
1

1.4 kg

3.2 lb

90,76 
Σετ άγκιστρο ανάρτησης
6
 i  51 16 0 026 708

E46

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

20 g

0.71 oz

0,29 
Σκιάδιο πόρτα πίσω

← Σκιάδιο πόρτα πίσω

Εξοπλ.μετ.τοπ.γρύλος ηλεκτρ.παραθύρ.πίσω

Εξοπλ.μετ.τοπ.γρύλος ηλεκτρ.παραθύρ.πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.