Εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ.λαβή επιλογέα ξύλο

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ.λαβή επιλογέα ξύλο
 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = ναί

Ή
Σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων M Drivelogic (S793A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Λαβή επιλογέα ξύλο
+Πληροφορίες

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.έκδ.ξύλου υψηλ.ποιότ. 

 

Hg 51 

1
 i  25 16 1 423 259
+Πληροφορίες
Χρόνος τοποθέτησης περ. 0, 25 ώρες, Με πιθανότητα απόκλισης, ανάλογα Με την κατάσταση και τον εξοπλισμό Του οχήματος.

MYRTE

1

104 g

0.2 lb

80,67 
1
 i  25 16 1 423 701
+Πληροφορίες
Χρόνος τοποθέτησης περ. 0, 25 ώρες, Με πιθανότητα απόκλισης, ανάλογα Με την κατάσταση και τον εξοπλισμό Του οχήματος.

AHORN

1

106 g

0.2 lb

80,67 
1
 i  25 16 7 512 557
+Πληροφορίες
Χρόνος τοποθέτησης περ. 0, 25 ώρες, Με πιθανότητα απόκλισης, ανάλογα Με την κατάσταση και τον εξοπλισμό Του οχήματος.

BIRKE

1

108 g

0.2 lb

80,67 
Εξοπλ.μεταγ.τοποθέτ. λαβή επιλογέα δέρμα

← Εξοπλ.μεταγ.τοποθέτ. λαβή επιλογέα δέρμα

Λαβή επιλογέα

Λαβή επιλογέα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.