Εξοπ.μετ.τοποθ.υποστήρ.οσφυϊκ.χώρας μπρ.

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Εξοπ.μετ.τοποθ.υποστήρ.οσφυϊκ.χώρας μπρ.
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Τηρήστε με ακρίβεια κείμενο και οδηγίες!
1
 i  01 10 4 444 444
+Πληροφορίες
Can be retrofitted. The following parts can be seen in EPC: Σε μεταγενέστερη τοποθέτηση εξοπλισμού Ηλεκτρικών εξαρτημάτων ισχύουν τα εξής: Τα εξαρτήματα που απαιτούνται Επιπρόσθετα μπορούν να εξακριβωθούν Βάσει του διαγράμματος συνδεσμολογίας. Η καλωδίωση πρέπει να δημιουργηθεί και Να τοποθετηθεί βάσει του διαγράμματος Συνδεσμολογίας. Σε οχήματα με Βασική μονάδα low πρέπει πάντοτε να Τοποθετείται η βασική μονάδα high. Για αυτόν τον εξοπλισμό μεταγενέστερης Τοποθέτησης δεν υπάρχουν έγγραφα Τοποθέτησης. Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται Μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή Ακόμη καλύτερα στο συνεργείο ενός Επίσημου Συνεργάτη της BMW. Η BMW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη Για τυχόν αρνητικές επιδράσεις στη Λειτουργία που οφείλονται σε Λανθασμένη τοποθέτηση.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,00 
BMW παιδικό κάθισμα Junior 2/3

← BMW παιδικό κάθισμα Junior 2/3

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλεχειρ.γενικ.χρήσης

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλεχειρ.γενικ.χρήσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.