Σετ εξοπλ.μεταγ.τοποθ.σύνδεση iPod

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Σετ εξοπλ.μεταγ.τοποθ.σύνδεση iPod
 
S601A Λειτουργία TV
S606A Ραδιοπλοήγηση
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S650A Οδηγός CD
S651A Οδηγός MD
S661A Ραδιόφωνο BMW Bu
S663A Ραδιόφωνο BMW Professional
S672A CD-Changer 6-πλο
S674A Σύστημα HiFi Harman Kardon
S676A Σύστημα ηχείων HiFi

συμπλήρωμα

Κατάλληλο για Apple iPod με σύνδεση Dock και Apple iPhone.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ εξοπλ.μεταγ.τοποθ.σύνδεση iPod
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Μαρ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Μαρ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Μαρ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Λειτουργία TV S601A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Λειτουργία TV S601A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Λειτουργία TV S601A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Λειτουργία TV S601A όχι

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Λειτουργία TV S601A όχι

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Λειτουργία TV S601A όχι

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Λειτουργία TV S601A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Λειτουργία TV S601A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 976
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Λειτουργία TV S601A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιοπλοήγηση S606A όχι

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιοπλοήγηση S606A όχι

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιοπλοήγηση S606A όχι

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Οδηγός CD S650A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Οδηγός CD S650A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Οδηγός CD S650A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Σεπ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Οδηγός MD S651A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Μαρ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Οδηγός MD S651A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Μαρ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
1
 i  65 41 2 158 973
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Οδηγός MD S651A ναί

Και 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A όχι

Και 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A όχι

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

από Μαρ '01 1

320 g

0.7 lb

152,94 
Συσκευή φόρτισης USB BMW

← Συσκευή φόρτισης USB BMW

CD-Box

CD-Box →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.