Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC)

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου PDC ενεργή
1
 i  66 20 9 129 815
1

120 g

0.3 lb

132,77 
Βομβητής με στήριγμα
2
 i  65 81 9 155 105
να Ιουλ '07 1

80 g

0.2 lb

52,74 
2
 i  65 81 9 155 105
1

80 g

0.2 lb

52,74 
Στήριγμα μονάδας ελέγχου PDC
3
 i  66 21 8 369 025
1

270 g

0.6 lb

11,34 
Λαμαρινόβιδα εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 906 128

ST4,8X13-C-U1-Z

2
0,21 
Πλαστικό περικόχλιο
5
 i  16 13 1 176 747

M6

2
0,28 
Μονωτική επένδυση
6
 i  51 71 8 204 893
1

10 g

0.35 oz

0,73 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
7
 i  61 13 8 365 348
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
να Αυγ '06 3 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
να Αυγ '06 3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '06 4
2,32 
Σετ επισκευής περιβλήματος υποδοχής
7
 i  61 13 2 359 998
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
3 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

4
10,92 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
8
 i  61 13 1 383 736
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
12 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
12 POL.
ποσότητα: X
Μηχανισμός ασφάλισης
61 13 1 383 650
12 POL.
ποσότητα: 2
Προστατευτικό κάλυμμα
61 13 8 364 652
12 POL.
ποσότητα: 2

12 POL.

2

1 g

0.04 oz

2,42 
Περίβλημα υποδοχ.σύνδ.γεν.χρήσ.μη κωδικ.
9
 i  61 13 8 352 304
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Στρογγυλ.χιτώνιο υποδοχ. 2.5 αδιάβροχο
61 13 0 007 441
3 POL.
ποσότητα: 3

3 POL.

1
11,76 
Μετατροπέας υπερήχων

Μετατροπέας υπερήχων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.