Επιμέρ.εξαρτήματα SA 632 χώρος αποσκευών

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
S606A Ραδιοπλοήγηση
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S672A CD-Changer 6-πλο
S692A CD-Changer προετοιμασία διαύλου I
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ηλεκτρονικά συστήματος ανοιχτής ακρόασης
1
 i  84 21 6 921 857
+Πληροφορίες
This part is no longer available. Individual repairs are still possible. The device can be sent to the following Address: Das Autotelefon Flensburg GmbH Am Sophienhof 8 D-24941 Flensburg Telephone: +49 1805 94 00 94 Fax: +49 461 95 775 39 Mail: info@das-autotelefon.de

MOTOROLA V.3690

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

276 g

0.6 lb

338,01 
Λαμαρινένιο στήριγμα ενισχυτή
2
 i  84 13 6 908 528
1

244 g

0.5 lb

4,12 
Bracket transmitter-receiver
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Ή 

CD-Changer προετοιμασία διαύλου I S692A ναί

3
 i  84 13 8 376 241
1

270 g

0.6 lb

4,71 
Βραχίονας στερέωσης πομποδέκτη
4
 i  84 13 6 902 490

MOTOROLA

1

34 g

1.2 oz

5,19 
Βραχίον.στερέωσ.μον.συστ.ανοιχτ.ακρόασ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Ή 

CD-Changer προετοιμασία διαύλου I S692A ναί

5
 i  84 13 8 374 359

1

27 g

0.95 oz

4,08 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
6
 i  61 13 1 372 033

M5

4
0,55 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
7
 i  07 11 9 902 932

M5X14

1
0,26 
Στεγανοποιητικές λωρίδες
8
 i  51 41 1 970 578
1
1,94 
Αντισταθμιστής αγωγού Dualband
9
 i  84 21 6 907 520
1

204 g

0.4 lb

247,90 
Λαμαρινένιο στήριγμα ενισχυτή
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Ή 

CD-Changer προετοιμασία διαύλου I S692A ναί

10
 i  84 13 6 908 798
1

86 g

0.2 lb

3,70 
Σφιγκτήρας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Ραδιοπλοήγηση S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Ή 

CD-Changer προετοιμασία διαύλου I S692A ναί

11
 i  07 14 7 654 321
1
1,03 
Εξαγωνικό περικόχλιο
12
 i  63 25 9 128 043

M5

1
0,32 
Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 644 κεντρική κονσόλα

← Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 644 κεντρική κονσόλα

Επιμέρ.εξαρτήματα SA 644 χώρος αποσκευών

Επιμέρ.εξαρτήματα SA 644 χώρος αποσκευών →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.