αποτέλεσμα αναζήτησης: 11121726238

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ M43

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
12 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
6 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  4

Κέλυφος αξόνων εξισορρόπησης με άξονες

Κέλυφος αξόνων εξισορρόπησης με άξονες
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
5 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2