Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-2
+Πληροφορίες

E36: Από το BU 97 όλα τα χειροκίνητα 

Κιβώτια ταχυτήτων (B, C, D) με 

Λάδι Life Time. 

 

E39: Από το BU 97 μόνο λάδι Life Time. 

 

 

Όλα τα E46 (εισαγωγή στην αγορά 12/97) 

Μόνο λάδι Life Time. 

 

Όλα τα E60, E61, E63, E64, E53 (X5),  

E52 z8). 

2
 i  83 22 0 309 031
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Αντικατάσταση κιβώτιο 5 ταχυτήτων
23 00 1 434 450
5000ML
ποσότητα: X
Αντικατάσταση κιβώτιο 5 ταχυτήτων
23 00 1 434 452
5000ML
ποσότητα: X
Αντικατάσταση κιβώτιο 5 ταχυτήτων
23 00 1 434 453
5000ML
ποσότητα: X
Αντικατάσταση κιβώτιο 5 ταχυτήτων
23 00 1 434 485
5000ML
ποσότητα: X
Αντικατάσταση κιβώτιο 6 ταχυτήτων
23 00 1 434 488
5000ML
ποσότητα: X
Αντικατάσταση κιβώτιο 6 ταχυτήτων
23 00 1 434 517
5000ML
ποσότητα: X
Αντικατάσταση κιβώτιο 6 ταχυτήτων
23 00 7 501 757
5000ML
ποσότητα: X

5000ML

1

4.5 kg

9.8 lb

93,28 
Operating Fluids

← Operating Fluids

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.