Οδηγίες φροντίδας BMW

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Οδηγίες φροντίδας αγγλικά ΗΠΑ
11
 i  01 41 0 015 036

ALLE MODELLE

από Σεπ '95 1

100 g

0.2 lb

8,00 
Οδηγίες φροντίδας γαλλικά Καναδά
12
 i  01 42 0 013 764

ALLE MODELLE

από Σεπ '95 να Σεπ '07 1

100 g

0.2 lb

8,00 
12
 i  01 42 0 015 037

ALLE MODELLE

από Σεπ '07 1

100 g

0.2 lb

8,00 
Τεχνικές πληροφορίες BMW

← Τεχνικές πληροφορίες BMW

Ραδιόφωνο E46 Business

Ραδιόφωνο E46 Business →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.