Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S338A Πακέτο σπορ εξοπλισμού M II

συμπλήρωμα

Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επέμβαση Μηχανισμός διεύθυνσης εταιρείας ZF ή Εταιρείας TRW
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάστ. υδραυλ. μηχανισμ. διεύθυνσης
1
 i  32 13 6 753 438

ZF

από Απρ '99 να Σεπ '01 1

6.1 kg

13.4 lb

925,97 
1
 i  32 13 6 755 065

ZF

από Σεπ '01 1

6.1 kg

13.4 lb

925,97 
1
 i  32 13 1 097 316

ZF

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο σπορ εξοπλισμού M II S338A ναί

από Μαρ '01 να Σεπ '01 1

6.1 kg

13.4 lb

925,97 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
2
 i  32 10 6 781 639

M10X67-8.8

2

50 g

0.1 lb

5,14 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
3
 i  33 30 6 760 587

M10-10 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,82 
Σετ άκαμπτος σωλήνας
4
 i  32 13 6 750 428

TRW

από Απρ '99 1

128 g

0.3 lb

35,89 
4
 i  32 13 1 096 845

ZF

από Απρ '99 1

124 g

0.3 lb

28,08 
Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα

Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.