Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας αναρρόφησης
1
 i  32 41 1 095 526
να Σεπ '01 1

190 g

0.4 lb

27,32 
1
 i  32 41 6 750 155
από Σεπ '01 1

210 g

0.5 lb

39,62 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
2
 i  32 11 1 131 345

D=20,9-24,1

να Σεπ '01 2
0,82 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
2
 i  32 41 6 751 127
από Σεπ '01 2

10 g

0.35 oz

1,12 
Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης
3
 i  32 41 6 764 725
από Σεπ '01 να Σεπ '02 1

650 g

1.4 lb

188,26 
3
 i  32 41 6 774 215
+Πληροφορίες

Πριν την παραγγελία του εύκαμπτου 

Σωλήνα πίεσης πρέπει να λάβετε υπόψη το 

Ιστορικό επισκευών του οχήματος και το 

Μέτρο PUMA αρ. AG 4690692 (τρέχουσα 

Έκδοση)! 

 

 

από Δεκ '00 να Σεπ '01 1

680 g

1.5 lb

193,12 
3
 i  32 41 6 774 215
από Σεπ '02 1

680 g

1.5 lb

193,12 
3
 i  32 41 6 764 725
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης
32 41 1 094 965
από Ιουν '00 να Δεκ '00 ποσότητα: X
+Πληροφορίες

Κατ' επιλογή τοποθέτηση 

από Ιουν '00 να Δεκ '00 1

650 g

1.4 lb

188,26 
3
 i  32 41 6 774 215
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Πτερυγιοφόρος αντλία
32 41 6 750 423
από Ιουν '00 να Δεκ '00 ποσότητα: X
Πτερυγιοφόρος αντλία
32 41 6 760 036
από Ιουν '00 να Δεκ '00 ποσότητα: X
+Πληροφορίες

Κατ' επιλογή τοποθέτηση 

Πριν την παραγγελία του εύκαμπτου 

Σωλήνα πίεσης πρέπει να λάβετε υπόψη το 

Ιστορικό επισκευών του οχήματος και το 

Μέτρο PUMA αρ. AG 4690692 (τρέχουσα 

Έκδοση)! 

 

 

από Ιουν '00 να Δεκ '00 1

680 g

1.5 lb

193,12 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
4
 i  64 50 8 390 601

D=7,65MM

1
0,88 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
5
 i  32 41 1 093 596

A14X20-CUSN

2
0,72 
Κοίλος κοχλίας με βαλβίδα αντεπιστροφής
6
 i  32 41 6 781 261

M14X1,5X27,4

1

30 g

1.06 oz

5,58 
Σωλήνας επιστροφής
7
 i  32 41 6 796 367
1

280 g

0.6 lb

91,50 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
8
 i  32 41 1 093 597

A16X22-CUSN

να Δεκ '05 2
0,86 
8
 i  32 41 6 773 722

A16X22 SFCU F22

2
0,72 
Κοίλος κοχλίας
9
 i  32 41 6 783 887

M16X28

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Φεβ '12 1

40 g

1.41 oz

3,11 
9
 i  32 41 6 852 470

M16X28

1

40 g

1.41 oz

3,15 
Σπειροειδής σωλήνας ψυγείου
10
 i  17 11 1 436 262
1

197 g

0.4 lb

36,69 
Σωλήνας επιστροφής ψυγείου
11
 i  32 41 6 796 390
1

120 g

0.3 lb

39,99 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
12
 i  32 41 6 751 128
1

10 g

0.35 oz

1,03 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
13
 i  07 11 9 904 517

M6X12-U1-8.8

1

10 g

0.35 oz

0,29 
Σφιγκτήρας καλωδίων
14
 i  32 41 1 112 282

120MM

2
1,44 
Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

← Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

Μηχανισμ.ρύθμισ.κολόνας τιμονιού μηχαν.

Μηχανισμ.ρύθμισ.κολόνας τιμονιού μηχαν. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.