Καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S202A Steptronic
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S206A Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG)
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TCA Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη
S2TDA Αυτόμ. κιβώτιο ταχυτ. με διπλό συμπλέκτη

συμπλήρωμα

Οι οδηγίες τοποθέτησης διατίθενται Μέσω ASAP
Για οχήματα με
BMW Performance αλουμιν.καλύμματα πεντάλ (SZPFA) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Steptronic S202A όχι

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A όχι

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA όχι

Και 

Αυτόμ. κιβώτιο ταχυτ. με διπλό συμπλέκτη S2TDA όχι

1
 i  35 00 0 304 642
+Πληροφορίες
Όχι κατάλλ. για
Πεντάλ γκαζιού
35 41 1 161 723
ποσότητα: X

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

308 g

0.7 lb

77,73 
Σετ καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Αυτόμ. κιβώτιο ταχυτ. με διπλό συμπλέκτη S2TDA ναί

Ή 

Steptronic S202A ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

2
 i  35 00 0 304 643

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

190 g

0.4 lb

77,73 
Σετ επισκευής καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ. κιβώτιο ταχυτ. με διπλό συμπλέκτη S2TDA όχι

Και 

Steptronic S202A όχι

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A όχι

3
 i  35 00 0 307 588

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

300 g

0.7 lb

26,89 
Σετ επισκευής καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Αυτόμ. κιβώτιο ταχυτ. με διπλό συμπλέκτη S2TDA ναί

Ή 

Steptronic S202A ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

4
 i  35 00 0 307 589

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

245 g

0.5 lb

26,89 
Σετ επισκευής κοχλίες
5
 i  35 00 0 136 742

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

34 g

1.2 oz

2,52 
Καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο

← Καλύμματα πεντάλ αλουμίνιο

Εξοπ.μεταγ.τοποθ.υποβρ.πολλ.λειτουρ.πίσω

Εξοπ.μεταγ.τοποθ.υποβρ.πολλ.λειτουρ.πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.