Πλευρικός αερόσακος

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S261A Πλευρικ.αερόσακος για επιβάτ.πίσ.καθίσμ.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα αερόσακου πόρτας μπροστά αριστερά
1
 i  72 12 7 037 231
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Καλώδιο επισκευής αερόσακου/μονάδ.ελέγχ.
61 12 9 118 135
να Μαρ '01 ποσότητα: 1
να Μαρ '01 1

730 g

1.6 lb

173,57 
1
 i  72 12 7 037 231
από Μαρ '01 1

730 g

1.6 lb

173,57 
Μονάδα αερόσακου πόρτας μπροστά δεξιά
1
 i  72 12 7 037 232
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Καλώδιο επισκευής αερόσακου/μονάδ.ελέγχ.
61 12 9 118 135
να Μαρ '01 ποσότητα: 1
να Μαρ '01 1

730 g

1.6 lb

173,57 
1
 i  72 12 7 037 232
από Μαρ '01 1

730 g

1.6 lb

173,57 
Μονάδα αερόσακου πόρτας πίσω αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πλευρικ.αερόσακος για επιβάτ.πίσ.καθίσμ. S261A ναί

2
 i  72 12 7 072 625
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
να Φεβ '01 1

750 g

1.7 lb

173,57 
Μονάδα αερόσακου πόρτας πίσω δεξιά
2
 i  72 12 7 072 626
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Καλώδιο επισκευής αερόσακου/μονάδ.ελέγχ.
61 12 9 118 135
να Φεβ '01 ποσότητα: 1
να Φεβ '01 1

750 g

1.7 lb

173,57 
Μονάδα αερόσακου πόρτας πίσω αριστερά
2
 i  72 12 7 072 625
από Φεβ '01 1

750 g

1.7 lb

173,57 
Μονάδα αερόσακου πόρτας πίσω δεξιά
2
 i  72 12 7 072 626
από Φεβ '01 1

750 g

1.7 lb

173,57 
Κλιπ
3
 i  72 12 8 233 294

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

12

10 g

0.35 oz

0,36 
Κλιπ C περικόχλιο
3
 i  07 14 6 987 781

M6

12

10 g

0.35 oz

0,73 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 901 523

M6X18

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

12

10 g

0.35 oz

0,24 
4
 i  07 11 9 904 058

M6X18

12

10 g

0.35 oz

0,68 
Αερόσακος συνοδηγού και αερόσακ. κεφαλής

← Αερόσακος συνοδηγού και αερόσακ. κεφαλής

Ζώνη ασφαλείας μπροστά δεξιά

Ζώνη ασφαλείας μπροστά δεξιά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.