Ζώνη ασφαλείας πίσω

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S495A Ζών.ασφαλ.τριών σημ.και προσκέφ.πίσ.μέση
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλείας πίσω
1
 i  72 11 8 201 017
2

620 g

1.4 lb

87,70 
Κάτω λωρίδα ζώνης ασφαλείας πίσω δεξιά
2
 i  72 11 8 233 292
1

318 g

0.7 lb

45,50 
Κάτω λωρίδα ζώνης ασφαλείας πίσω αριστ.
3
 i  72 11 8 233 291
1

388 g

0.9 lb

54,58 
3
 i  72 11 8 242 767
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ζών.ασφαλ.τριών σημ.και προσκέφ.πίσ.μέση S495A ναί

1

265 g

0.6 lb

54,58 
Βίδα οβάλ κεφαλής
4
 i  72 11 8 215 816

M10 X 26

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

30 g

1.06 oz

0,43 
4
 i  07 14 6 962 565

M10X26

1

30 g

1.06 oz

1,16 
Βίδα οβάλ κεφαλής
5
 i  72 11 8 245 362

M12 X 26

1

40 g

1.41 oz

1,95 
Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλείας πίσω μέση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ζών.ασφαλ.τριών σημ.και προσκέφ.πίσ.μέση S495A ναί

6
 i  72 11 8 201 025
1

610 g

1.3 lb

117,15 
Ζώνη ασφαλείας μπροστά αριστερά

← Ζώνη ασφαλείας μπροστά αριστερά

Μηχανισμός ρύθμισης ζώνης

Μηχανισμός ρύθμισης ζώνης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.