Αερόσακος συνοδηγού και αερόσακ. κεφαλής

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αερόσακος κεφαλής ITS δεξιά
1
 i  72 12 8 268 166
από Σεπ '98 1

810 g

1.8 lb

231,44 
Αερόσακος κεφαλής ITS αριστερά
1
 i  72 12 8 268 165
+Πληροφορίες
Προσοχή! Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής Rep-72 12 020!
από Σεπ '98 1

810 g

1.8 lb

231,44 
Αερόσακος κεφαλής ITS δεξιά
1
 i  72 12 8 268 166
+Πληροφορίες
Προσοχή! Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής Rep-72 12 020!
από Σεπ '98 1

810 g

1.8 lb

231,44 
Λαμαρίνα εκτροπής αριστερά ITS
2
 i  51 16 8 251 241
1

133 g

0.3 lb

0,00 
Λαμαρίνα εκτροπής δεξιά ITS
2
 i  51 16 8 251 242
1

133 g

0.3 lb

0,00 
Κοχλίας επισκευής
3
 i  07 14 9 143 635

ST-6,8X12,5

2

10 g

0.35 oz

3,70 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
3
 i  72 12 8 241 671

M6X8

2

7 g

0.25 oz

2,82 
Ροδέλα ασφάλισης
4
 i  72 12 8 241 672
2
1,78 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
5
 i  72 12 8 235 266
8

10 g

0.35 oz

1,11 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
6
 i  31 33 1 092 887

M8-8-ZNS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαϊ '04 2

10 g

0.35 oz

0,32 
6
 i  07 11 9 904 295

M8-8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,29 
6
 i  07 11 9 905 374

M8-10 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,33 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
6
 i  34 41 1 152 614

M6

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,49 
6
 i  07 14 6 778 500

M6

2
1,12 
Πριτσίνι διαστολής
7
 i  51 49 8 166 702

SCHWARZ

2
0,20 
Στήριγμα καλωδίου
8
 i  72 12 8 250 787
1

14 g

0.49 oz

7,35 
Μονάδα αερόσακου πλευράς συνοδηγού
9
 i  72 12 7 112 351
από Σεπ '99 να Νοε '14 1

2.7 kg

5.9 lb

578,58 
9
 i  72 12 9 384 804
από Σεπ '99 να Μαρ '15 1
578,58 
9
 i  72 12 9 394 542
από Σεπ '99 1
578,58 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
10
 i  07 11 9 904 295

M8-8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,29 
10
 i  07 11 9 905 374

M8-10 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,33 
Πλευρικός αερόσακος

Πλευρικός αερόσακος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.