Σετ επισκευής διαμήκους βραχίονα ανάρτ.

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Σετ επισκευής διαμήκους βραχίονα ανάρτ.
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκ.λαστιχ.βάσ.διαμήκ.βραχ.ανάρτ.
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

1
 i  33 52 2 241 455

VALUE LINE

1

950 g

2.1 lb

53,74 
Βάση πίσω άξονα/ανάρτηση τροχού

← Βάση πίσω άξονα/ανάρτηση τροχού

Αισθητήρας ρύθμισης δέσμης προβολέων

Αισθητήρας ρύθμισης δέσμης προβολέων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.