Ψυγείο νερού — εξαρτήματα στερέωσης

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S530A Σύστημα κλιματισμού
S534A Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
S857A Προετοιμασία αυτόματο σύστημα κλιματισμ.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ψυγείο ψυκτικού υγρού
1
 i  17 11 9 071 518
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία αυτόματο σύστημα κλιματισμ. S857A ναί

Και 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

να Μαϊ '05 1

3.9 kg

8.6 lb

218,67 
1
 i  17 11 9 071 517
από Μαϊ '05 1

3.2 kg

7 lb

218,67 
1
 i  17 11 9 071 519
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Προετοιμασία αυτόματο σύστημα κλιματισμ. S857A ναί

1

4.6 kg

10.1 lb

218,67 
1
 i  17 11 9 071 519
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Σύστημα κλιματισμού S530A όχι

1

4.6 kg

10.1 lb

218,67 
1
 i  17 11 9 071 519
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A όχι

Και 

Σύστημα κλιματισμού S530A ναί

1

4.6 kg

10.1 lb

218,67 
1
 i  17 11 9 071 518
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα κλιματισμού S530A ναί

Ή 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

να Μαϊ '05 1

3.9 kg

8.6 lb

218,67 
1
 i  17 11 9 071 517
από Μαϊ '05 1

3.2 kg

7 lb

218,67 
Κοχλίας ρύθμισης ψυγείου μηχανική ρύθμ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

2
 i  17 11 1 437 359
1

10 g

0.35 oz

4,76 
Κοχλίας ρύθμισης ψυγείου αυτόματη ρύθμ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  17 11 1 437 360
1

10 g

0.35 oz

5,20 
Κοχλίας αποστράγγισης ψυγείου
4
 i  17 11 1 437 361
1

10 g

0.35 oz

4,08 
Λάστιχο στεγανοποίησης κάτω
5
 i  17 11 1 436 245
1

120 g

0.3 lb

16,21 
Λαστιχένιο τακάκι
6
 i  17 11 1 178 412
2

20 g

0.71 oz

1,35 
Στήριγμα ψυγείου νερού
7
 i  17 11 1 436 264
2

80 g

0.2 lb

3,71 
Στεγανοποίηση αριστερά
8
 i  17 11 1 436 247
1

60 g

0.1 lb

12,45 
Στεγανοποίηση δεξιά
9
 i  17 11 1 436 249
1

75 g

0.2 lb

12,45 
Εξάρτημα στήριξης
10
 i  17 11 7 530 254
1

200 g

0.4 lb

10,86 
Εξάρτημα στήριξης
11
 i  17 11 7 530 252
1

160 g

0.4 lb

10,86 
Στήριγμα ψυγείου νερού
12
 i  17 11 7 514 402
2

10 g

0.35 oz

4,11 
Κοχλίας σπειροτόμος
13
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

1
0,46 
Ψύξη λαδιού αυτόμ.κιβωτ.ταχυτ. A5S 325Z

← Ψύξη λαδιού αυτόμ.κιβωτ.ταχυτ. A5S 325Z

Δοχείο διαστολής αυτόμ. κιβώτιο ταχυτήτ.

Δοχείο διαστολής αυτόμ. κιβώτιο ταχυτήτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.