Δοχείο διαστολής χειροκίν. κιβώτ. ταχυτ.

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση τοποθέτησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

1
 i  17 11 1 436 250
1

307 g

0.7 lb

38,61 
Κοχλίας φραγής
2
 i  17 11 1 707 818
1

20 g

0.71 oz

3,31 
Δοχείο διαστολής
3
 i  17 11 7 573 781
1

850 g

1.9 lb

65,61 
Σφιγκτήρας
4
 i  17 11 1 707 777
1

10 g

0.35 oz

5,04 
Διακόπτης στάθμης
5
 i  17 13 7 524 812

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '09 1

10 g

0.35 oz

11,20 
Διακόπτης στάθμης ψυκτικού υγρού
5
 i  17 13 7 553 919
1

10 g

0.35 oz

11,50 
Τάπα ψυγείου
6
 i  17 11 1 742 231

2,0BAR

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '13 1

60 g

0.1 lb

13,77 
6
 i  17 11 7 639 022

2,0BAR

1

60 g

0.1 lb

14,11 
Κοχλίας σπειροτόμος
7
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

2
0,46 
Information plate
8
 i  17 11 1 439 721
1

14 g

0.49 oz

7,75 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
11
 i  61 13 8 365 340
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
να Σεπ '06 2 POL.
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
να Σεπ '06 2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '06 1
2,07 
Σετ επισκευής περιβλήματος υποδοχής
11
 i  61 13 2 359 999
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
2 POL.
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

1
10,92 
Δοχείο διαστολής αυτόμ. κιβώτιο ταχυτήτ.

← Δοχείο διαστολής αυτόμ. κιβώτιο ταχυτήτ.

Περίβλημα ανεμιστήρα

Περίβλημα ανεμιστήρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.