Πεντάλ/διακόπτης φώτων φρένων

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση έδρασης συγκροτήματος πεντάλ
1
 i  35 11 2 229 128

LSC

1

610 g

1.3 lb

32,99 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
2
 i  07 11 9 905 374

M8-10 ZNS3

3

10 g

0.35 oz

0,33 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  07 11 9 901 189

M6X35

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '03 1

10 g

0.35 oz

0,70 
3
 i  07 11 9 902 998

M6X35-8.8-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,68 
Πεντάλ φρένου
4
 i  35 20 6 752 649
1

540 g

1.2 lb

29,95 
4
 i  35 20 6 752 651
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1

620 g

1.4 lb

29,95 
Κάλυμμα πεντάλ
5
 i  35 21 1 160 422
1

50 g

0.1 lb

2,97 
5
 i  35 21 1 160 421

B=100MM

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1

80 g

0.2 lb

2,91 
Ασφάλεια
6
 i  07 12 9 904 567

B10-ZNS3

να Απρ '07 3
0,19 
Επίπεδη ασφάλεια
6
 i  35 20 6 779 548

B10-ZNS3

από Απρ '07 3
2,70 
Ασφάλεια
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

6
 i  07 12 9 904 567

B10-ZNS3

να Απρ '07 2
0,19 
Επίπεδη ασφάλεια
6
 i  35 20 6 779 548

B10-ZNS3

από Απρ '07 2
2,70 
Χιτώνιο έδρασης
7
 i  35 21 1 158 290
4
1,30 
7
 i  35 21 1 158 290
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

2
1,30 
Επανατατικό ελατήριο
8
 i  35 21 1 161 587
+Πληροφορίες
Πεντάλ φρένου

D=11MM

1

10 g

0.35 oz

1,43 
8
 i  35 30 1 165 321
+Πληροφορίες
Πεντάλ συμπλέκτη

D=13MM

1

10 g

0.35 oz

1,88 
Ροδέλα
9
 i  35 41 1 113 728

D=7,5MM

4
1,66 
Στήριγμα διακόπτ.φώτ.φρένων και συμπλέκ.
10
 i  35 10 6 766 127
1

110 g

0.2 lb

9,39 
Διακόπτης φώτων φρένων
11
 i  61 31 6 967 601
1

20 g

0.71 oz

24,16 
Διακόπτης συμπλέκτη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

12
 i  61 31 8 363 710

STARTLOCK

να Μαρ '01 1

15 g

0.53 oz

48,30 
12
 i  61 31 8 381 612

3 POL.

να Μαρ '01 1

16 g

0.56 oz

34,65 
Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
12
 i  61 31 9 231 129
+Πληροφορίες
Βλέπε μονάδα κειμένου εικονογραφημένου Πίνακα (BTE) Βοηθητική αντλία συμπλέκτη
από Μαρ '01 1
29,78 
Πεντάλ συμπλέκτη
13
 i  35 31 1 163 870
1

280 g

0.6 lb

25,68 
Πείρος κεντρικής αντλίας
14
 i  35 31 1 163 874

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '11 1
1,82 
14
 i  35 31 6 854 283
1
2,55 
Κάλυμμα πεντάλ
15
 i  35 21 1 108 634
1

40 g

1.41 oz

2,70 
Ελαστικό στοπ πεντάλ συμπλέκτη
16
 i  35 31 6 750 569
από Ιαν '00 1

10 g

0.35 oz

2,42 
Κλιπ
18
 i  51 48 8 245 867

D=30MM

1
0,39 
Τάπα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

18
 i  51 47 8 217 362

D=30MM

1
1,30 
Διάταξη ελέγχ.γκαζ./μονάδα πεντάλ γκαζ.

Διάταξη ελέγχ.γκαζ./μονάδα πεντάλ γκαζ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.