Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...Z

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...Z
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-2
4
 i  83 22 2 339 219
+Πληροφορίες
Για τις χωρητικότητες, βλέπε πρόσθετη Πληροφορία

1L

X

900 g

2 lb

21,85 
Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...G

← Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...G

Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης

Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.